10 sanger som får blodet til å bruse på 1. mai

1. mai er en dag med lange tradisjoner, ikke kun i Norge men også over store deler av verden. Det hele begynte i 1889, hvor det ble avholdt en internasjonal arbeiderkongress i Paris. Her var det et forslag på dagsorden at 1. mai skulle bli en demonstrasjonsdag. Grunnen til forslaget var at politiet i Chicago hadde skutt fire demonstranter under en generalstreik et par år tidligere. Streiken hadde begynt den 1. mai med krav om innføring av åtte timers arbeidsdag. Forslaget ble vedtatt, blant annet med en ja-stemme fra den norske representanten, Carl Jeppesen. Siden 1890 har denne dagen blitt brukt til å minnes hendelsen som skjedde 1. mai 1886, og samtidig blitt brukt som en arbeidernes dag.

Også i Norge ble den første 1. mai-feiringen gjennomført i 1890. I det som den gang het Kristiania samt i Kristiansand ble det arrangert det første demonstrasjonstog og rundt 3 600 mennesker deltok i det 1. mai-tog som gikk fra Youngstorget. Også andre steder ble dagen brukt til å feire med diverse festligheter og i enkelte byer ble festlighetene utsatt til helgen slik at de ikke startet en konflikt med arbeidsgiverne.

Et samlet krav frem til 1919

Fra begynnelsen i 1890 og de neste knappe 30 årene var det stort sett ett eneste krav som man fremmet på 1. mai og dette var åtte timers arbeidsdag. Kravet ble fremført med en slagkraftig formulering: “8 Timer arbeide, 8 Timer frihet, 8 Timer hvile” og slik sto det på mange av de norske 1. mai-merkene inntil 1919. Det året ble forslaget endelig vedtatt etter en lang kamp fra arbeidernes side. I 1947 ble 1. mai anerkjent som en offentlig høytidsdag

Det har gjennom mange år også vært tradisjon med spesielle sanger til 1. mai og det er mange forslag til hvilke sanger som fagbevegelsen anser som sine favoritter på denne dagen. Det ble derfor gjennomført en spørreundersøkelse i fagbevegelsens egen facebookgruppe, og nesten 400 sendte inn sitt svar. Vi har satt opp en egen topp 10 over de mest populære sangene.

Topp 10 over beste 1. mai sanger

  1. There is power in the union – en sang som ble skrevet av Billy Bragg i 1957. Sangen ble til under den store gruvestreiken midt på 1980-tallet. Her var han på gruvearbeidernes side og skrev denne sangen, en sang som også er populær blant mange nordmenn.
  2. Frem kamerater, frem mot krigerånden – var opprinnelig et dikt skrevet av Knut Olai Thornæs i 1911, men senere ble det satt musikk til og denne stod Victor Ronander for.
  3. Ung flaggsang – var egentlig kampsangen til det danske sosialdemokratiet og den dag i dag regnes den fortsatt for det danske arbeiderpartiets kampsang. I Norge synges den direkte oversatt til norsk og brukes mye på LO-kongressen.
  4. Seiren følger våre faner – denne sang er skrevet av Arne Paasche Aasen som regnes blant de fremste innen arbeiderlyrikk. Han har også skrevet to andre sanger som ligger litt høyere oppe på listen.  Komponist Jolly Kramer-Johansen har komponert musikken til et par av de mest brukte sangene innen arbeiderbevegelsen.
  5. Ta hverandre i handa og hold – her har vi fagbevegelsens favoritt, men ikke helt den samme som arbeidernes favoritt.
  6. Syng høyt kamerater – er en sang som er skrevet av Stein Ove Berg. Han står bak flere av de mest populære sangene innen arbeiderbevegelsen.
  7. Revolusjonens Røst – er skrevet av journalist, dikter og kulturformidler Rudolf Nilsen. I hans korte liv rakk han å skrive flere kampdikter til arbeiderklassen og oppnådde en enestående posisjon innen norsk lyrikk.
  8. Frihetens forpost – er enda en sang av Arne Paasche Aasen. Sangen var veldig populær under 2. verdenskrig og ble sunget av nordmenn som ble holdt fanget i de tyske kz-leirene. Nå 70 år senere er det fortsatt en sang som står sterkt.
  9. De unge slekter – melodien er skrevet av Jolly Kramer-Johansen som også har skrevet musikken til mange av Arne Paasche Aasens sanger, men dette er den mest populære.
  10. Internasjonalen – L’Internationale – ingen over og ingen ved siden av. Opprinnelig en fransk kampsang som ble oversatt til norsk av Olav Kringen i 1904. Internasjonalen synges over det meste av verden på arbeidernes dag, 1. mai.
Privacy Policy